ჩვენ

შესახებ

   ჩვენ შესახებ

ხმის ბანკი - კომპანია GBTIMES Georgia-ს უნიკალური პროდუქტია. მისი უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ საიტზე გათვალისწინებულია ყველა ინსტრუმენტი, იმისთვის რომ მომხმარებელმა სწრაფად და კომფორტულად შეარჩიოს სასურველი ხმა სხვადასხვა მიზნებისთვის. 

2013 წლიდან GBTIMES Georgia არაერთი წარმატებული იდეის, მარკეტინგული კამპანიის, მედია პროექტის, ღონისძიების და WEB პლატფორმის ავტორია.

თანამედროვე  სტანდარტების შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობა უზრუნველჰყოფს GBTIMES Georgia-ს მომსახურების ხარისხს.

პროფესიონალთა გუნდი პასუხისმგებელია ეფექტური და ოპერატიული მომსახურება გაუწიოს დამკვეთს. მუდმივი დაკვირვება თანამედროვე ტენდენციებზე და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ჩვენი უპირატესობის განმსაზღვრელია.